fbpx

เราเชื่อว่าพลังมวลชนจะช่วยพัฒนาประเทศเชิงโครงสร้างได้

1Like1Vote คือ หนึ่งในโครงการภายใต้การดูแล Digital Business Consult ร่วมกับ Bee Voice เสียงของผู้บริโภค จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมนำเสนอประเด็นต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้งาน เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

blank

blank