fbpx

แบบสำรวจการตอบคำถามให้กับลูกค้าผ่านช่องทางการขายและบริการลูกค้าออนไลน์

ตอบแบบสอบถามลุ้นรับ i-Pad Gen 8 ฟรี!

แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ แต่ก็ใช่ว่าเทคโนโลยีจะสร้างสะดวกสบายและตอบโจทย์ของธุรกิจเราเสมอไป
1 Like 1 Vote ร่วมกับ Live Agent จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสำรวจการตอบคำถามให้กับลูกค้าผ่านช่องทางการขายและบริการลูกค้าออนไลน์
เพื่อทำความเข้าใจในรูปแบบบริการตอบคำถามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น