fbpx

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการและนักการเมือง

เพราะคำว่าเล็กๆน้อย ใครๆก็ทำกันทั้งนั้นกำลังกัดกินสังคมของเรา ทำให้เกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่กันเพราะเห็นว่าไม่เป็นไร แค่นี้เอง
1 Like 1 Vote จึงอยากเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทุจริตในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
1 เสียงของท่าน สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้