fbpx

ผลสำรวจ 1Like1Vote ระบุ คนรุ่นใหม่รับข่าวสารทางเมืองผ่าน “เพจเฟซบุ๊กมากที่สุด”

1Like1Vote เผยแพร่ผลการ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปี พ.ศ.2562 เพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้งาน และการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านการสำรวจทางออนไลน์ โดย 1like1vote หนึ่งในโครงการของ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ร่วมกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ ชวนหาเรื่อง , Beevoice , JobBKK , Admission Premium และ Eduzones ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 30 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  4,263 คน สำหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม และส่วนที่ 3 ความสนใจและการตื่นตัวทางการเมือง

ช่องทางที่คนรุ่นใหม่ติดตามข้อมูลข่าวสารมากที่สุดยังคงเป็น Facebook ส่วนคนที่อายุ 25 ปีขึ้นไปเป็นสื่อโทรทัศน์

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

อันดับ อายุ 18- 25 ปี อายุ 25 ปีขึ้นไป
1 Facebook ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ สื่อโทรทัศน์
2 Facebook Page อื่นๆ Facebook Page อื่นๆ
3 สื่อโทรทัศน์ Facebook ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
4 Twitter อื่นๆ Website ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
5 Twitter ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ Youtube ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
6 จากโพสต์ บน Facebook ที่เพื่อนแชร์ Website อื่นๆ
7 Youtube [email protected] ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
8 Youtube ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ จากโพสต์ บน Facebook ที่เพื่อนแชร์
9 จากโพสต์บน Facebook ของเพื่อน Youtube
10 จาก Twitter ที่เพื่อน Retweet จากโพสต์บน Facebook ของเพื่อน
11 Website ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
12 Instragram Twitter ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
13 Website อื่นๆ Twitter อื่นๆ
14 จาก Twitter ที่เพื่อนเขียนแล้ว Tweet สื่อวิทยุ
15 Instragram หน่วยงาน Application ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
16 หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ จาก Twitter ที่เพื่อน Retweet
17 การบอกเล่าจากคนในครอบครัว จากเนื้อหาที่เพื่อน เขียน แล้วแชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่
18 [email protected] ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ จากเนื้อหาที่เพื่อน แชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่
19 Application ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ Instragram หน่วยงาน
20 การบอกเล่าของคนที่ทำงาน E-mail ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
21 สื่อวิทยุ Instragram
22 จากเนื้อหาที่เพื่อน เขียน แล้วแชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ จาก Twitter ที่เพื่อนเขียนแล้ว Tweet
23 การบอกเล่าของเพื่อน การบอกเล่าจากคนในครอบครัว
24 จากเนื้อหาที่เพื่อน แชร์ให้อ่านทาง Line หรือของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ ข้อความผ่าน มือถือ SMS / MMS ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
25 ข้อความผ่าน มือถือ SMS / MMS ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ การบอกเล่าของคนที่ทำงาน
26 E-mail ของสื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ การบอกเล่าของเพื่อน