fbpx

แบบสำรวจความพึงพอใจในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

แบบสำรวจนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว

ขอบคุณสำหรับความสนใจเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/1like1vote และ www.1like1vote.net