ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการแชทคุยกับผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์

ตอบแบบสอบถามลุ้นรับ AirPod Gen 2 ฟรี!

การใช้เทคโนโลยีในการตอบคำถามกับผู้บริโภคอย่างเรา อาจจะให้คำตอบได้ไม่ดีหรือเหมาะสมเสมอไป
1 Like 1 Vote ร่วมกับ Live Agent จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการแชทคุยกับผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์
เพื่อทำความเข้าใจในรูปแบบบริการตอบคำถามที่เหมาะสมและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น