ผลการสำรวจ เรื่องความขัดข้องของ BTS

  • กรกฎาคม 5, 2018
  • 1vote
  • 1 min read

ผลการสำรวจเรื่องความขัดข้องของ BTS

จากการสำรวจในช่วงเวลา 28 – 30 มิถุนายน 2561 พบว่า

คำถาม : ปกติคุณใช้บริการ BTS บ่อยแค่ไหน

ผู้ที่ตอบแบบสำรวจเป็นผู้ใช้บริการ BTS บ่อยมาก คิดเป็น 59% เป็นผู้ใช้บริการบ้างแต่ไม่บ่อยมาก จำนวน 22% และเป็นผู้ใช้บริการแบบนาน ๆ ครั้ง จำนวน 19%

 

 

 

คำถาม : คุณเคยรอรถไฟฟ้า BTS เนื่องจากเหตุขัดข้องหรือไม่

 

ในส่วนของการประสบปัญหาการรอคอยรถไฟฟ้า BTS พบว่า กว่า 74% ของผู้ใช้บริการต่างเคยประสบปัญหารอรถไฟฟ้านานเนื่องจากเหตุขัดข้อง มีเพียง 26% เท่านั้นไม่ยังไม่เคยเจอปัญหา

 

คำถาม : จากกรณีที่ BTS มีเหตุขัดข้องจนทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ และได้มีการเยียวยาแก่ผู้ใช้บริการ ในเรื่องของการคืนจำนวนเที่ยว คืนเงิน รวมไปถึงการออกหนังสือรับรองการเดินทางเพื่อยืนยันการทำงานนั้น หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว คุณพึงพอใจกับมาตรการเยียวยานี้หรือไม่

จากกรณีที่รถไฟฟ้า BTS เกิดเหตุขัดข้องจนทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ และได้มีการเยียวยาแก่ผู้ใช้บริการ โดยการคืนจำนวนเที่ยว คืนเงินให้ รวมไปถึงการออกหนังสือรับรองการเดินทางเพื่อยืนยันว่าติดขัดการเดินทางนั้น ซึ่งผลการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม กว่า 78% ไม่พอใจสำหรับมาตรการดังกล่าว มีเพียง 22% ที่พอใจแล้ว

 

คำถาม : คุณเชื่อหรือไม่ว่า BTS จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เรื่องสัญญาณได้ทันภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ตามที่นำเสนอในข่าว

ก่อนหน้านี้ ทางผู้ให้บริการ BTS ให้คำมั่นว่า
จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และพร้อมให้บริการแบบได้อย่างสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้อย่างแน่นอนนั้น มีผู้ที่ตอบแบบสำรวจเพียง 7% ที่เชื่อว่าปัญหาต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้นอีก แต่อีก 93% เชื่อว่า ทางผู้ให้บริการน่าจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นี้ได้ทันเวลาอย่างแน่นอน

 

 

 

ประเด็นที่น่าสนใจ

สำหรับข้อมูลเบื้องต้น ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบมานั้น ผลสรุปในแต่ละคำถามก็ออกมาเป็นไปตามผลด้านบน ซึ่งทั้งนี้ เมื่อดูผิวเผินอาจไม่มีประเด็นมากนัก แต่เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว กลับพบประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น

1. เรื่องของการประสบปัญหาการรอคอยรถไฟฟ้าจากเหตุขัดข้อง
ประเด็นที่ 1 : คนที่ใช้บริการ BTS บ่อยมากทุกคนเคยรอรถไฟฟ้า BTS เนื่องจากเหตุขัดข้อง
ประเด็นที่ 2 : คนที่ใช้บริการบ้างแต่ไม่บ่อยมากจำนวน 67% เคยรอรถไฟฟ้า BTS เนื่องจากเหตุขัดข้อง
ประเด็นที่ 3 : คนที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้จำนวน 71% เนื่องจากใช้บริการนาน ๆ ครั้ง และอีก 29% ใช้ไม่บ่อย

จากประเด็นในเรื่องนี้ พอจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า คนส่วนใหญ่ทั้งที่ใช้งาน BTS เป็นประจำ รวมไปถึงคนที่ใช้งานบ้าง ต่างมีโอกาสได้เจอปัญหานี้กันทั้งสิ้น รวมไปถึงคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็ยังมีโอกาสเจอสูงถึง 29% สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการเกิดปัญหาในเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการความเร่งด่วนอาจประสบปัญหา
การเดินทางล่าช้ายิ่งกว่าเดิมเนื่องจากเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้า

 

คำถามที่น่าสนใจ คือ เพราะเหตุใด BTS ถึงได้มีการปล่อยให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นประจำ

จากการสำรวจข้อมูล พบว่า BTS ได้เกิดปัญหาแบบนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง และนอกจากนี้ ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาก็ใช้เวลาตั้งแต่ 3 นาที ไปจนถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านก็มีการเสียแบบติดต่อกัน 3 วัน (วันที่ 25 – 27) จึงทำให้กลายเป็นประเด็นดังในโลกสังคมออนไลน์อย่างมาก จนถึงขั้นให้มีการเรียกร้องให้ยกเลิกสัมปทาน BTS ก่อนกำหนด จากข่าวต่าง ๆ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสัญญาณในการเดินขบวนซึ่งทาง กสทช. ระบุว่า BTS รู้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริง ยิ่งชวนให้สงสัยว่าทำไม?

2. เรื่องของการชดเชยและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการ BTS
ประเด็นที่ 1 : ผู้ใช้บริการจำนวน 78% ไม่พอใจสำหรับมาตรการการแก้ไขปัญหาของ BTS
ประเด็นที่ 2 : ผู้ใช้บริการที่เคยประสบปัญหาจำนวน 85% ไม่พอใจกับมาตรการการแก้ไขปัญหาของ BTS
ประเด็นที่ 3 : ผู้ใช้บริการที่ไม่เคยประสบปัญหาจำนวน 57% ไม่พอใจกับมาตรการการแก้ไขปัญหาของ BTS

สำหรับประเด็นนี้ ผู้ใช้บริการเกือบ 80% ไม่พอใจกับมาตรการการชดเชยและเยียวยาผู้ใช้บริการ ทั้งนี้
มีจุดที่น่าสังเกต 2 ประเด็น คือ ผู้ใช้บริการที่เคยประสบปัญหา มี 85% ไม่พอใจ นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ที่ไม่เคยประสบปัญหา มี 57% ไม่พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมุมของผู้ที่ไม่เคยประสบปัญหาส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องกับกลุ่มคนที่เคยประสบปัญหาว่าการแก้ไขปัญหาของ BTS ยังไม่มีความเหมาะสมหรือเพียงพอ

คำถามที่น่าสนใจ คือ การชดเชยและการเยียวยาผู้ใช้บริการที่เหมาะสมเป็นแบบไหน

ในมุมของผู้ใช้บริการ การคืนเงิน การคืนเที่ยวรถ รวมไปถึงการออกหนังสือรับรองการเดินทาง อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ เนื่องจากบางคนอาจต้องไปเจรจาธุรกิจในเวลาเร่งด่วนซึ่งมูลค่าอาจสูงเป็นหลักล้านบาท แต่ไปไม่ทันทำให้เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจอย่างมาก หรือแม้แต่บางคนที่ต้องเดินทางไปเรียนหรือไปทำงานในตอนเช้า ทำให้ต้องโดนหักเงินเนื่องจากเข้างานสายหรือขาดเรียน ซึ่งการชดเชยของ BTS อาจจะไม่เพียงพอ

แต่สำหรับในมุมของผู้ให้บริการ มาตรการการเยียวยาดังกล่าวอาจเป็นมาตรการที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากผู้ให้บริการไม่สามารถรู้ได้ว่าใครต้องการการเยียวยาแบบไหน แต่อย่างน้อยที่สุดที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ ก็คือมาตรการดังกล่าว ดังนั้น เป็นเรื่องที่ตอบได้ยากว่ามาตรการดังกล่าวเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการแล้วหรือยัง

 

3. เรื่องของความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาของ BTS ที่จะแก้ไขปัญหาให้เสร็จก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ประเด็นที่ 1 : ผู้ที่เคยใช้บริการ จำนวน 93% มั่นใจว่าไม่ทัน
ประเด็นที่ 2 : ผู้ที่เคยเจอเหตุขัดข้อง จำนวน 95% มั่นใจว่าไม่ทัน
ประเด็นที่ 3 : ผู้ที่ไม่พอใจมาตรการเยียวยาของ BTS จำนวน 96% มั่นใจว่าไม่ทัน
ประเด็นที่ 4 : ผู้ที่พอใจมาตรการเยียวยาของ BTS จำนวน 83% มั่นใจว่าไม่ทัน

สำหรับประเด็นนี้ คนส่วนมากมั่นใจว่า BTS ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันตามกำหนด ซึ่งไม่ว่าจะพิจารณาจากผู้ที่เคยใช้บริการ ผู้ที่เคยเจอเหตุขัดข้อง รวมไปถึงผู้ที่ไม่พอใจมาตรการเยียวยาของ BTS ซึ่งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ที่น่าสังเกต คือ ผู้ที่พอใจในมาตรการเยียวยาของ BTS ส่วนใหญ่เห็นพ้องกับคนกลุ่มแรก
แสดงว่า ไม่ว่า BTS จะมีมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการอย่างไรก็ตาม ก็ไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ BTS กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งหลายคนไม่มั่นใจแม้ว่าผู้บริหารจะออกมาให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ตาม

คำถามที่น่าสนใจ คือ คำพูดของผู้บริหารจะเป็นสิ่งที่รับประกันการแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่?

หลายกรณีที่เมื่อมีผู้บริหารมาให้คำมั่นสัญญาจะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้น แต่ดูเหมือนในกรณีของ BTS จะไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่กลับไม่มั่นใจในคำพูดเหล่านั้น ประเด็นนี้ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะต้องพิสูจน์ก็คือ ภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2561 แล้ว BTS จะมีเหตุขัดข้องอีกหรือไม่

ซึ่งจากการเก็บข้อมูลจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผ่าน Social Media อย่าง Twitter โดยใช้ Hashtag เช่น #BTS_Skytrain #ยกเลิกสัมปทานBTS พบว่า ยังมีผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการของ BTS อยู่ ซึ่งบางส่วนได้มีการนำภาพมาเผยแพร่ใน twitter โดยตัวอย่างภาพมีดังนี้

ขอบคุณภาพจาก Twitter

นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้งาน twitter อีกจำนวนมากที่ได้เขียนแสดงความเห็นต่อ BTS ที่เกิดเหตุขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง จนเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 บัญชี twitter หลักของ BTS (@BTS_Skytrain) ก็ไม่สามารถใช้การได้ จึงทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งนำมาเผยแพร่ต่อไป ซึ่งก็ยังคงมีเสียงพิพากษ์วิจารณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า แม้จะผ่านวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ไปแล้วก็ตาม BTS ก็ยังคงมีเหตุขัดข้องเหมือนเดิม

ปัจจุบันผู้ใช้บริการ BTS ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการ BTS ได้แก่ ระบบปิดเปิดของประตูขัดข้อง การออกตัวของรถไฟฟ้าที่มีการกระชากตัวอย่างรุนแรง การเข้าจอดที่ชานชะลาโดยหยุดกะทันหัน การที่ต้องรอขบวนรถที่นานกว่าปกติ รวมไปถึงการมีผู้ใช้บริการพร้อมกันเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาหนึ่งๆ เป็นต้น ดังนั้น การที่มีผู้บริหาร BTS มาให้คำมั่นในการซ่อมแซมระบบ ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจมากขึ้น และยิ่งจะตอกย้ำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในความคิดในด้านลบที่มีต่อ BTS มากขึ้น ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อองค์กรและตัวผู้บริหารสักเท่าไหร่

สุดท้ายนี้ แม้แบบสำรวจนี้จะไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของ BTS ให้ดีขึ้น แต่อย่างน้อยที่สุด ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการยิ่งหากเป็นบริการแบบ mass ด้วยแล้ว เสียงของผู้ใช้บริการก็จะดังมากขึ้นผู้ให้บริการก็ควรจะรับฟังเสียงของพวกเขาเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น

“1Like1Vote”
Voter of Thailand’s Empire
อาณาจักรของผู้ร่วมโหวตแห่งประเทศไทย
www.1like1vote.net